Rioleringswerken

Rioleringswerken Leopoldsburg

Sinds 1 juli 2011 zijn, zowel bij nieuwbouw als wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de straat, alle woningen verplicht hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein.
Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld.
Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding (RWA) of langs grachten.
Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken.
Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding (DWA) naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.
Bij bestaande gebouwen is dit vaak geen eenvoudige opgave, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding.

Aangezien de werken achteraf gekeurd zullen worden, moeten deze vakkundig worden uitgevoerd.

Particulieren krijgen van de architect (nieuwbouw) of aangestelde afkoppelingsadviseur (afkoppelingsproject) een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en/of de kennis om deze werken correct te realiseren.

 

 

Wilt u deze werken laten uitvoeren door een door VLARIO erkende (afkoppelings-)aannemer met de nodige kennis en ervaring binnen de sector?
Aarzel dan niet om ons te contacteren…  

Realisaties Rioleringswerken

Bedrijfsgegevens

Rothstraat 67, 3290 Diest

0478 75 05 15

info@levagro.be

Bedrijfsgegevens

Rothstraat 67, 3290 Diest

0478 75 05 15

info@levagro.be