Diensten

Grondwerken

Bij LEVAGRO kan u terecht voor een uitgebreid aanbod aan grondwerken zoals:

· Bouwrijp maken van percelen (inclusief het verwijderen van bomen en stronken)

· Nivelleringswerken / ophogen van terreinen

· Uitgraven van kelders en funderingen

· Uitgraven van opritten en tuinpaden

· Uitgraven van zwembaden en (zwem)vijvers

· Plaatsen van regenwaterputten / septische putten

 

Ook voor het transport van materialen bent u bij ons aan het juiste adres. Zo kunnen wij onder meer zorgen voor:

· Aan- en afvoer van aanvulgrond / gezeefde teelaarde

· Afvoer van groenafval (bomen, stronken, hagen, struiken, …)

· Afvoer van (on)zuiver beton- en mengpuin

· Leveren van verharding (gebroken mengpuin / betonpuin)

 

Wenst u een offerte?

Neem vrijblijvend contact met ons op...

Tuinwerken

Voor alle werkzaamheden die uw tuin aanbelangen kan u een beroep doen op LEVAGRO.

Hieronder een overzicht:

· Opkuis van overwoekerde tuinen / percelen

· Algemeen tuinonderhoud (onkruid wieden, maaien van gazons, ...)

· Snoeiwerken

· Inzaaien van gazons / leggen van grasmatten

· Verticulteren van gazons

· Leveren en aanplanten van plantgoed

· Leveren en spreiden van boomschors / kiezel

· Sproeiwerken (fytolicentie)

· Vellen van bomen / afzagen van overhangende takken

· Hakselen van takkenhout

· Opkuis na stormschade

 

Dankzij de nauwe samenwerking met een aantal vaste partners kan u LEVAGRO ook inschakelen voor tuinontwerp, tuinaanleg en klinkerwerken.

Ook het plaatsen van afsluitingen, tuinverlichting en beregeningssystemen behoren tot de mogelijkheden.

Wilt u graag wat meer informatie over deze diensten? Contacteer ons via het contactformulier!

Tuinwerken

Voor alle werkzaamheden die uw tuin aanbelangen kan u een beroep doen op LEVAGRO.

Hieronder een overzicht:

· Opkuis van overwoekerde tuinen / percelen

· Algemeen tuinonderhoud (onkruid wieden, maaien van gazons, ...)

· Snoeiwerken

· Inzaaien van gazons / leggen van grasmatten

· Verticulteren van gazons

· Leveren en aanplanten van plantgoed

· Leveren en spreiden van boomschors / kiezel

· Sproeiwerken (fytolicentie)

· Vellen van bomen / afzagen van overhangende takken

· Hakselen van takkenhout

· Opkuis na stormschade

 

Dankzij de nauwe samenwerking met een aantal vaste partners kan u LEVAGRO ook inschakelen voor tuinontwerp, tuinaanleg en klinkerwerken.

Ook het plaatsen van afsluitingen, tuinverlichting en beregeningssystemen behoren tot de mogelijkheden.

Wilt u graag wat meer informatie over deze diensten? Contacteer ons via het contactformulier!

Rioleringswerken

Sinds 1 juli 2011 zijn, zowel bij nieuwbouw als wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de straat, alle woningen verplicht hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein.
Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld.
Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding (RWA) of langs grachten.
Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken.
Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding (DWA) naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.
Bij bestaande gebouwen is dit vaak geen eenvoudige opgave, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding.

Aangezien de werken achteraf gekeurd zullen worden, moeten deze vakkundig worden uitgevoerd.

Particulieren krijgen van de architect (nieuwbouw) of aangestelde afkoppelingsadviseur (afkoppelingsproject) een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en/of de kennis om deze werken correct te realiseren.

 

 

Wilt u deze werken laten uitvoeren door een door VLARIO erkende (afkoppelings-)aannemer met de nodige kennis en ervaring binnen de sector?
Aarzel dan niet om ons te contacteren…  

Onze huismerken

Bedrijfsgegevens

Rothstraat 67, 3290 Diest

0478 75 05 15

info@levagro.be

Bedrijfsgegevens

Rothstraat 67, 3290 Diest

0478 75 05 15

info@levagro.be

Copyright 2019 Powered by – Privacy Policy – Cookiebeleid